» مقالات تجارت الکترونیک » مقالات هایبرد » بررسی دقیق آلتاویستا

بررسی دقیق آلتاویستا

بررسی دقیق آلتاویستا

5903  تعداد بازدید  |  شنبه 14 فروردین ماه 1395

آلتاویستا یکی از مشهورترین موتورهای جستجو ست که در سال ۱۹۹۵ آغاز به کار کرد

آلتاویستا یکی از مشهورترین موتورهای جستجو ست که در سال ۱۹۹۵ آغاز به کارکرد. آلتا ویستا یک موتور جستجوی دقیق است که در وب می گردد و صفحات آن راجستجو کرده و سپس در نمایه خود وارد می کند. Scooler نام اسپایدرآلتاویستاست که با قدرت و عمق بیشتری در وب جستجو میکند و تمامی صفحات وبسایت را دیدن کرده و به همه آنها فرصت یکسانی می دهد.-Meta refresh یاصفحات پویا (Dynamic) که در آن از کدهای CGI استفاده شده، باعث ایجاداختلال در کار SCOOter می شود.
آلتاویستا صفحات با کیفیت را در بانک اطلاعاتی خود وارد می کند و صفحاتناقص و نادرست از چرخه حذف میشوند. در واقع تمامی موتورهای جستجو تنهاصفحات کامل و دارای کیفیت را وارد نمایه خود می کنند، برای اینکه اگر صفحاتناقص و تبلیغاتی را وارد کنند، کاربران و جستجوگران اینترنتی از بازگشت بهآن موتور جستجو و سپردن کار جستجو به آن منصرف خواهند شد. ثبت سایت درآلتاویستا ساده و راحت است .تنها کاری که باید انجام دهید این است که ازصفحه اصلی آلتاویستا روی «Submita Site» کلیک کنید. بدین ترتیب به صفحه ایهدایت می شوید که در آن باید URL سایت خود را در فیلد مخصوص وارد کنید. بهتازگی آلتاویستا مشخصه کد ثبت را نیز به صفحه ثبت وب سایت اضافه کرده است.بدین ترتیب که هر نشانی (URL) که می خواهید وارد کنید، باید کد ثبت را نیزوارد کنید. کد ثبت در بالای قسمت ثبت سایت آلتاویستا به طور اتوماتیک ظاهرمیشود. علت استفاده از کد ثبت، مسدود ساختن عمل ثبت اتوماتیک نرم افزارها وسرویسهایی است که اعلام میدارند برای اینکه سایت خود را به نمایه آلتاویستا وارد کنید، باید آن را به طور دستی اضافه کنید.
به طور نمونه ۲۶ تا ۲۸ روز طول میکشد تا سایت شما به نمایه آلتاویستا اضافهگردد. سپس SCOOter بر اساس فواصل زمانی معین برای وارد کردن صفحات جدید ویا به روز شده از سایت بازدید می کند. اگر فکر می کنید تمامی مراحل ثبت رابه درستی انجام داده اید ولی سایت شما در نمایه آلتاویستا نشان داده نشدهاست، ایمیل مودبانهای به آلتا ویستا نوشته و از آنها بپرسید آیا مشکل خاصیوجود دارد و برای حل این مشکل کاری باید انجام شود. احتمال دارد علت ظاهرنشدن سایت شما در نمایه آلتاویستا، عدم بهینه سازی (Optimize) آن برایآلتاویستا باشد.
آلتاویستا از meta-tagها برای تهیه توضیحی از سایت استفاده کرده و وقتیکاربران کلید واژه ای را جستجو می کنند، این توضیحات به نمایش در می آید.مضاف بر این، آلتاویستا از meta-tag کلید واژه و deScription meta-tag بهعنوان فاکتورهای تعیین کننده رتبه سایت در نتایج جستجو استفاده می کند. یکیدیگر از فاکتورهایی که بر موقعیت وب سایت شما در آلتاویستا تاثیر دارد،کلید واژه های بکار رفته در title صفحه است. اگر description meta-tag رانداشته باشید، آلتاویستا محتوای صفحه را به عنوان مرجع مورد استفاده قرارداده و با استفاده از این اطلاعات، deScription برای صفحه شما تهیه میکند.در اینجا نکاتی برای بهبود رتبه سایت در آلتاویستا ارائه میشود:
 • در آلتاویستا رتبه سایت بر اساس طراحی سایت تعیین میشود. بنابراین هنگامطراحی، سهولت دسترسی Spider و SCOOter به سایت را مد نظر قرار دهید.
• کلید واژه ها را در meta-tag title و Alt tag و همینطور محتوای صفحه بکاربرید. کلید واژه ها را بر اساس اهمیت آنها مرتب کنید. چون آلتاویستا بهکلید واژههایی که در ابتدا می آیند، امتیاز بیشتری میدهد. همچنین کلیدواژهها را با یکدیگر ترکیب کنید برای اینکه این کار رتبه سایت را افزایش میدهد.
• آلتاویستا یک موتور جستجوی حساس به حروف کوچک و بزرگ است. بهتر است هر یکاز کلید واژههای خود را در meta-tag کلید واژه یکبار با حروف کوچک و باردیگر با حروف بزرگ بنویسید.
• معروفیت لینکهای بکار رفته در صفحه نیز بر رتبه سایت در آلتاویستا تاثیرمیگذارد. در صورت امکان، تعداد لینکهایی که به سایت شما ختم می شوند،افزایش دهید.
• سعی نکنید آلتاویستا را گیج کنید چون در این صورت نه تنها رتبه سایت شمابه پایینترین حد سقوط می کند بلکه امکان دارد نام سایت بطور کلی از نمایهآن حذف گردد. به عنوان مثال، آلتاویستا صفحات doorway چند منظوره و یاصفحاتی که در آنها کلید واژه بارها و بارها تکرار شده نمی پسندند (به عنوانمثال، کلید واژه هایی که به این صورتباشند: باغداری، لوازم باغداری، باغداری، باغداری).

استفاده از ابزارهای ثبت سایت

در اینترنت، ابزارهای بسیاری جهت ثبت سایت در دسترس عموم قرار دارد که سایترا در نمایه ها، فهرستهای موضوعی و موتورهای جستجوی گوناگون به ثبتمیرسانند. این ابزارها deScription ،URL و کلید واژه های سایت را ثبت میکنند. بهتر است این ابزارها را زمانی بکار گیرید که سایت خود را به صورتدستی در مهمترین موتورهای جستجو ثبت کرده باشید. پیش از استفاده از اینابزارها، ابتدا نحوه ثبت سایت در آنها را کنترل نمایید. در اینجا تعدادیسایت در این رابطه معرفی می شوند.

Add—Me
http://www.addme.com


این سایت به شما اجازه میدهد تا با پر کردن یک فرم، سایت خود را به طوررایگان در ۱۸ سایت معروف ثبت کنید. سرویس دیگری در این سایت وجود دارد ایناست که می توانید سایت خود را با پرداخت ۲۹/۹۵ دلار در ۲۰۰۰ موتور جستجو،سرویسهای خبری و سایتهای دارای فهرست موضوعی به ثبت رسانید.

Get Submitted.com
http://www.getsubmitted.com


در این سایت ابزارهایی برای ثبت سایت در موتورهای جستجو و بهینه سازی سایت عرضه شده

Site Announce.com
http://www.siteannounce.com


این سایت که در سال ۱۹۹۵ شروع به کار کرده خدمات مربوط به ثبت در موتورهای جستجو را ارائه می کند.

Submit It!
http://www.submit-it.com

Submit lt یکی از قدیمی ترین و ارزشمندترین سرویسهای ثبت سایت است که هماکنون شرکت مایکروسافت آنرا اداره میکند. با اینکه این سرویسها تا حد زیادیاز اتلاف وقت جلوگیری می کنند، لازم و ضروری است که شما سایت خود را درموتورهای جستجو و فهرستهای موضوعی به دقت و درستی ثبت نمایید. برای دستیابیبه نتیجه مطلوب بهتر است به صورت دستی سایت خود را به طور جداگانه و حتیالامکان در موتورهای جستجوی معروف ثبت کنید. موتورهای جستجو و فهرستهایموضوعی که دارای فرمهای طولانی ثبت هستند، زیاد نیستند، بنابراین برای کسبنتایج رضایتبخش سایت خود را به طور دستی ثبت کنید. اگر کارهایی که پیش ازاین گفتیم، انجام داده اید، در موتورهای جستجو بیشترین سود را خواهید برد.بطور خلاصه می توان گفت، موتورهای جستجو با یکدیگر تفاوت دارند. پیش ازثبت، از تفاوتها و مشخصات منحصر بفرد هر یک از موتورهای جستجو آگاهی یابید

تکمیل سایت پیش از ثبت آن

سایت خود را پیش از ثبت در موتورهای جستجو و فهرستهای موضوعی تکمیل و نواقصآن را برطرف کنید. بسیاری از موتورهای جستجوی معروف و فهرستهای موضوعیتمایل ندارند فرمهای ثبت سایتی را دریافت کنند که صفحات آن سایت هنوز کاملنشده است. حتماً شما هم نمیخواهید پس از صرف کردن وقت برای ثبت سایت، تنهابه این دلیل نام سایتتان به بانک اطلاعاتی اضافه نگردد چون صفحات آن «دردست احداث» «Under Construction» بوده است. از معتبر بودن HTML خود نیز پیشاز ثبت، اطمینان حاصل کنید. برای موفقیت در ثبت سایت لازم است سایت عاریاز هر گونه نقص و ایراد باشد. برخی از ابزارهایی که می توانید از آنها برایمعتبر کردن HTML استفاده کنید، عبارتند از:

 Dr. Watson.V4.0
http://watson.addy.com
Net Mechanic
http://www.netmechanic.com/toolbox/html-code.htm
Search Engine World
http://searchengineworld.com/validator
Site Inspector
http://www.siteinspector.com
WDG HTML Validator
http://www.htmlhelp.com/tools/validator
W3C HTML Validation Service
http://validator.w3.orgآیا نام سایت قبلا در نمایه موتورهای جستجو و فهرستهای موضوعی وارد شده است؟

پیش از ثبت و یا ثبت مجدد سایت در یک موتور جستجو، کنترل کنید و ببینید آیاصفحه سایت شما قبلاً در موتورهای جستجو وارد شده است. سپس با استفاده ازمهمترین کلید واژه هایی که فکر می کنید مردم از آن کلید واژه ها برای پیداکردن سایت شما استفاده می کنند، سایت خود را در یک موتور جستجو ثبت کنید.همچنین نام شرکت خود را جستجو کنید. اگر صفحه سایت شما پیدا شد و از نتایجبدست آمده رضایت داشتید، دیگر نیازی نیست سایت را ثبت و یا مجدداً ثبتکنید. در واقع، وقتی سایت را مجدداً ثبت می کنید، موقعیت سایت خود را دررتبه بندی موتور جستجو کاهش می دهید، برای اینکه از زمان تغییر روش رتبهبندی و اینکه چه سایتهایی رتبه های بالا را کسب می کنند، آگاهی ندارید. درصورت لزوم، می توانید محتویات سایت را ویرایش کرده و سپس برای دستیابی بهرتبه بالا سایت را مجدداً ثبت نمایید. برای اینکه ببینید آیا سایت شما درفهرست آلتاویستا وارد شده، در مستطیل (فیلد) جستجوی هر یک از موتورهایجستجو این آدرس را وارد کنید:

urlyourdomain.com/directory/page.html

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تعیین ورود URL سایت شما در نمایه موتورهایجستجو، فایل help را در هر یک از موتورهای جستجو مطالعه نمایید.

کنترل دقیق سایت رقبا

می توانید با استفاده از تکنیکهایی که پیش از این عنوان شد، رتبه سایترقبای خود را نیز تعیین کنید. به نقاط بالایی نتایج جستجو نگاه کنید وببینید رقبای شما برای دستیابی به رتبه بالا چه کارهایی انجام داده اند واز استراتژی موفقیت آمیز آنها در ثبت سایت کمک بگیرید. به meta-tagهای کلیدواژه، descriptionmeta-tag)، محتوای صفحه، عنوان صفحه و غیره سایت رقباتوجه کنید. شاید آنها کلید واژه هایی بکار برده اند که شما فاقد آنهاهستید. برخی اوقات لازم است برخی از صفحات یا اطلاعات آنها را چاپ کرده وبعدها از آن به عنوان مرجع استفاده کنید. هرگز از اطلاعات آنها کپی بردارینکنید بلکه فقط از اطلاعات آنها به عنوان راهنما و مرجع از آنچه آنها را بهصدر جدول نتایج جستجو سوق داده استفاده کنید. همچنین می توانید سایتهایذکر شده در صدر صفحه نتایج جستجو را از لحاظ معروفیت لینکهای مورد استفادهدر سایت مورد بررسی قرار دهید و پس از انجام تحقیق بر روی آن، لینکهایمناسبی که می توانند معروفیت لینکهای سایت شما را افزایش دهند،
مورد استفاده قرار دهید.

مسئله معروفیت لینکها

حال که می دانید کدامیک از سایتها در ابتدای نتایج جستجو قرار گرفته اند،تعداد لینکهای موجود در سایت آنها را بررسی و کنترل نمایید. جالب توجه استبدانید روز به روز بر اهمیت معروفیت لینکهای مورد استفاده در سایت نزدموتورهای جستجو از جمله آلتاویستا و گوگل افزوده میشود. با استفاده ازمهمترین کلید واژه های خود در گوگل جستجو کرده و ببینید نام کدام سایتابتدا در فهرست نتایج جستجو به نمایش در می آید. سپس مشاهده میکنید کهسایتهایی که در ابتدای فهرست نتایج جستجو آمده اند، دارای بیشتری لینک درسایتشان هستند. به لینکهایی که به سایت رقبایتان منتهی می شوند، دقت کنیدچرا که این لینکها می توانند برای شما نیز مفید و مثمرثمر باشند. اگر چنیناست، از آنها بخواهید لینک شما را در سایت خودشان قرار دهند و یا متقابلاًلینکهای همدیگر را در سایتتان قرار دهید و در صورت امکان نام خود را درفهرست لینکهای آنها اضافه نمایید. این کار نیاز به وقت و زمان دارد ولی سودآن در پایان کار مشخص میشود. به خاطر داشته باشید معروفیت لینکهای مورداستفاده در سایت ارزشمند بوده ولی معروفیت لینک در سایتهای با کیفیت ارزشاین کار را دو چندان می کند.

همیشه رایگان نیست

برخی از موتورهای جستجو و فهرستهای موضوعی سیاستهای متفاوتی برای وارد کردننام سایت و یا ثبت آن در پیش گرفته اند. لازم است شما نیز از تفاوتهایعمومی برخی از آنها آگاهی داشته باشید. موتورهای جستجو غالباً سه سیاست زیررا برای وارد کردن نام سایت در پیش می گیرند.
• پرداخت به ازای کلیک (Pay-Per-Click)
• پرداخت به ازای وارد کردن نام سایت (Paid-Inclusion)
• پرداخت به ازای ثبت (Paid Submission)

منظور از پرداخت به ازای کلیک در موتور جستجو این است که بر اساس کلید واژهخاصی و یا عبارت کلید واژه، قیمت قرار گرفتن در فهرست تعیین میشود. هرزمان که کسی روی لینک شما کلیک کرده و از سایت دیدن نماید، باید قیمت آنبپردازید. اگر شخصی در حرفه شما برای یک کلید واژه خاص یک دلار می پردازد واز رتبه بالایی برخوردار است، شما باید برای دستیابی به رتبهای بالاتر ازسایت رقیب یک دلار و یک سنت بپردازید. البته، اگر سایت رقیب برای رتبه خود۱۰ سنت می پردازد، شاید برای شما موثرتر و باصرفه تر باشد تا بر اساساهداف، بودجه و میزان اهمیتی کهبرای سایت قائل هستید، به آن موقعیت دستیابید.
OVertrue مشهورترین نمونه موتور جستجوی پرداخت به ازای کلیک می باشد.واقعیت مهم که در اینجا باید گفت این است موتورهای جستجو اغلب در برخی ازنتایج خود از سایر موتورهای جستجو کمک می گیرند. به عنوان مثال، لیستهاییکه در OVertrue به نمایش در میآید، در بعضی اشکال از آلتاویستا، یاهو، MetaCrawlerS ،MSN ،Go.com و غیره گرفته شده است.
سایت PayPerClickAnalySt.com دارای اطلاعاتی درباره حدود قیمت ثبت سایت درتعدادی از ابزارهای جستجوی است. پیشنهاد می کنم برای کسب اطلاعات بیشتر بهآدرس سایت
WWW.payperclickkanalySt.com مراجعه نمایید. موتورهای جستجویی که بر اساس سیستم پرداخت به ازای کلیک کار می کنند، عبارتند از:
 

·    Ask Jeeves
·    Overture
·    kanoodle
·    7Search


وقتی تصمیم میگیرید با موتورهای جستجو pay-to-play همکاری کنید، باید بودجهلازم برای این کار را تعیین کنید. باید مشخص کنید چه کلید واژه و یا کلیدواژههایی خریداری میشوند. Word tracker برنامه مناسبی است که می تواند شمارا در این زمینه یاری کند. نکته مهم دیگر این است که نباید جنگ پیشنهادقیمت براه بیاندازید، بنابراین روی قیمتهایی که پیشنهاد میدهید، دقت کنید.همچنین باید این بودجه را به چندین موتور جستجوی pay-to-play اختصاص دهید.اگر تجارت شما در زمانهای مشخصی رونق پیدا می کند و دوره ای می باشد، بهتراست این بودجه را در زمان مشخصی از سال که برای این کار مناسب است، هزینهکنید.
موتور جستجو و یا فهرست موضوعی که بر اساس سیاست ثبت به ازای دریافت پول(Paid-Inclusion) رفتار می کنند، هرگز رتبه بالا با ابزار جستجوی خاصی راتضمین نمیکنند. این کار بدین معنی است که سایت شما فهرست بندی خواهد شد،البته با فرض اینکه سایت شما بادستورات ثبت ابزارهای جستجو مطابقت داشتهباشد و از این طریق شانسی بیشتری برای ظاهرشدن در فهرست نتایج جستجو خواهید داشت. برخی از ابزارهای جستجو نظیرLookSmart،ASkJeeveS و Inktomi سیاست ثبت به ازای دریافت پول(Paid-Inclusion) را پیش گرفته اند. جزئیات مربوط به برنامه های خاص آنهادر سایت آنها وجود دارد.
ابزارهای جستجویی که ثابت به ازای دریافت پول را به عنوان یکی از خدمات خودمعرفی می کنند، چیزی جز بررسی و ملاحظه سایت برای وارد کردن در directory)مخصوص خود را ضمانت نمی کنند. به عنوان مثال، یاهو دارای چنین سرویسی بهنام busineSS-expreSSSubmission است که به طور آشکارا چنین بیان شده است:
پس از پرداخت هزینه، یاهو وارد کردن نام سایت در directoryجاگذاری آن و یااظهارنظر راجع به آن را تضمین نمیکند. تنها چیزی که ضمانت می شود. این استکه طی هفت روز کاری به درخواست ثبت سایت پاسخ داده می شود.»
مهمترین مزیت این نوع برنامه این است که سایت به زودی مورد بازدید مدیرانیاهو قرار می گیرد. ممکن است ماهها طول بکشد تا موتورهای جستجو و یافهرستهای موضوعی از سایتی دیدن کرده، را به فهرست اضافه کنند، و یا آن رانادیده بگیرند، ولی در این سرویس زودتر انجام می شود.
این تبلیغات در موتورهای جستجوی معروف و یا فهرستهای موضوعی می تواند شمارا درست ، جلوی چشمان مخاطبان بازار هدف قرار دهد. اکثر ابزارهای جستجو براساسی کلید واژه و یا حمایت از موتور جستجو تبلیغات می کنند. به عنواننمونه، برنامه تبلیغاتی جدید گوگل با نام Add Words را در شکل زیر مشاهدهمیکنید.هرگز موتورهای جستجو را گیج نکنید

اگر میخواهید رتبه بالایی در موتورهای جستجو کسب کنید، باید از گیج کردنموتورهای جستجو بپرهیزید. «Spamdexing» اصطلاح متداول برای نشان دادن گیجکردن موتورهای جستجو است.
اغلب اوقات مردم برای فریب دادن موتورهای جستجو و کسب رتبه بالا دست به چنین کارهایی می زنند.

Spam چیست؟

·    کاربرد بیش از حد کلید واژه، که در آن کلید واژه (یا کلید واژهها)عیناً بارها و بارها به طور مخفیانه در HTML و meta-tags تکرار می شود.
·    تکرار مجدد کلید واژهها و نمایش آنها در انتهای سند پس از چند خط خالی.
·    برخی از موتورهای جستجو، ثبت چندین صفحه از یک دامنه در یک زمان مشخصیرا نوعی Spamming تلقی میکنند، بنابراین با انجام تحقیق و کنترل لازم،اطمینان حاصل کنید که چند بار می توانید نام یک دامنه را در روز به ثبترسانید. برخی از موتورهای جستجو از شما می خواهند تنها صفحه اصلی(homepage) را ثبت کرده و باقی کارها را به آنها بسپارید و در برخی دیگرمانعی برای ثبت صفحات متعدد وجود ندارد.
·    ثبت صفحات یکسان با استفاده از نامهای مختلف نیز در صوت محرز شدن بهحذف نام سایت از موتور جستجو میانجامد. پنهان کردن کلید واژه ها که اغلبtiny text نامیده می شود، نیز موتورهای جستجو را گیج می کند. در این روشکلید واژه های صفحه با حروف بسیار ریز در صفحه سند قرار می گیرد.
·    تکرار کلید واژهها در سند یا همرنگ کردن آن با رنگ پس زمینه نیز یکی دیگر از راههای فریفتن موتورهای جستجوست.
·    استفاده از صفحات هدایت شونده یا meta-refresh نیز منجر به حذف سایت از نمایه موتورهای جستجو می شود.
·    استعمال کلید واژههایی که در صفحه بکار نرفته اند و یا کلید واژههای نامربوط.
·    شروع نام سایت با یک فاصله، علامت تعجب (!) و یا حرف A به عنوان اولینکاراکتر برای اینکه سایت در لیستهای به ترتیب حروف الفبا نمایش داده شود.
·    یک سند پیش خود نگهدارید
·    وقتی سایت خود را در موتورهای جستجو و یا فهرستهای موضوعی ثبت میکنید، سند این ثبت را پیش خود نگهدارید. اطلاعاتی که در این سند باید باشد،عبارتند از:
·    تاریخ ثبت
·    URL صفحه ثبت شده
·    توضیحات (description) ارائه شده
·    کلید واژههای مورد استفاده
·    کلمه رمز مورد استفاده
·    بخش یادداشت حاوی سایر اطلاعات مربوط به ثبت
·    تاریخ فهرست شدن

نکات پایانی این مطلب را می توانید در کتاب 101روش بازاریابی در اینترنت مطالعه بفرمایید.مقالات مرتبط به طراحی سایت :

بررسی دقیق آلتاویستا
ثبت سایت در موتورهای جستجو و فهرستهای موضوعی
شناساندن سایت به موتورهای جستجو
قسمت دوم شناساندن سایت به موتورهای جستجو
بهینه سازی موتور جستجو